Board members and CEO


Chairman of the board: Jules Coenen
Jules Coenen is a former Rabobank CEO and is very (financial) sustainable and value driven. Coenen believes in collaboration between all involving company’s. He knows how to lead business teams and has great interest in the agricultural sector.
 


Secretary of the board: Frans Ettema
Frans Ettema, owner of Landfort Advice,  is a dairy expert. Ettema has worked for Wageningen University as a research member and is a qualified teacher for dairy farmers.
Frans has a lot of experience with training the practical skills of dairy farmers in the Netherlands and abroad.


Treasurer of the board: Jan Hulsen
Jan Hulsen is co-founder and general manager of VetVice. Hulsen wrote the CowSignals books. He is a master CowSignals trainer, dairy expert and a veterinarian. He teaches dairy farmers about Cow Signals all around the world.


CEO of the foundation: Charlotte Pompe
Charlotte Pompe is a young expert in the dairy developing sector with a BSc in Animal Husbandry. Pompe has a commercial background in the dairy sector She is passionate about teaching farmers in developing countries.

Bestuursvergoeding

Onze bestuursleden kunnen een beloning genieten voor hun werkzaamheden (vacatiegelden). Zij hebben tevens recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Indien de stichting gerangschikt zal worden als Algemeen Nut Beogende Instelling zal de beloning nimmer meer bedragen dan hetgeen voor de Belastingdienst aanvaardbaar is voor een dergelijke als zodanig gerangschikte stichting.